LOGO.png

Sporten in Coronatijd

Dit schaatsseizoen komt er anders uit te zien. We hebben een aantal zaken besloten, om zo toch een start met het trainingsseizoen te kunnen maken, in tijden van Corona. Deze besluiten, met betrekking tot de droogtrainingen, zijn hieronder vermeld. Lees ze aandachtig door!

 

Droogtraining 

Aankomende dinsdag, 1 september om 19:00 uur, starten de droogtrainingen weer. Dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren. Uiteraard gelden de RIVM-richtlijnen ook voor de trainingen. Aanvullend hierop hebben we een aantal regels opgesteld, zodat het eenvoudiger wordt om ons aan deze richtlijnen te kunnen houden. Hieronder worden de regels opgesomd.

  • Voor het deelnemen aan de droogtrainingen van de Schaatsgroep geldt er een aanmeldingsplicht.

Zo weten we hoeveel mensen erop de training komen. Met deze informatie kan er een passende invulling aan de training gegeven worden. Wil je meetrainen? Geef je dan minimaal één uur van tevoren op via de Groepsapp. Dus iedere keer vóór 18:00 uur. De sportactiviteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Wanneer het weer dit niet toe laat zal de training naar binnen verplaatst worden, mits het aantal aanmeldingen het toe laat.

  • We wachten buiten totdat de training begint.

In onze wachtruimte kunnen we geen 1,5 meter afstand tot elkaar behouden. Zodoende blijft iedereen buiten wachten totdat de training begint. De waardevolle spullen kunnen in een bak achtergelaten worden, waarna de trainers deze bak naar binnen brengen. Om dit goed te kunnen managen vragen we iedereen om 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

  • Tijdens deze trainingen moeten de ouders/verzorgers van de junioren paraat staan om hun kinderen op te kunnen halen, mocht dit nodig zijn. 

Mocht het weer omslaan of iets dergelijks moeten we snel kunnen handelen, aangezien we geen gebruik kunnen maken van onze wachtruimte. Daarom vragen we nadrukkelijk om uw telefoon in de gaten te houden tijdens de trainingen.

  • De aanmelding voor de training en de communicatie hierover verloopt via de WhatsApp groep, genaamd "Polderputten".

Sinds een aantal jaar maken we steeds vaker gebruik van deze groepsapp. De ervaring leert dat dit medium effectief werkt.

  • Voorafgaand, tijdens en na de training dient iedereen, ouder dan 18 jaar, 1,5 meter afstand te houden.  

Junioren mogen tijdens de training de 1,5 meter-regel voor lief nemen.

  • We volgen de richtlijnen van het RIVM te allen tijde op.

Deze richtlijnen houden wij nauwlettend in de gaten. Hierin volgen we de adviezen/uitwerkingen op van de KNSB en NOC*NSF. In de bijlage vind je het recentste document van NOC*NSF.

  • Zoals altijd geschiedt het deelnemen aan activiteiten van Schaatsgroep de Polderputten op eigen verantwoordelijkheid.

IJstraining

Wat betreft de ijstrainingen kunnen wij nog geen uitspraken doen, wanneer dit hervat. Tot nu toe heeft Kardinge nog geen concrete mededelingen gedaan over het vervolg van het schaatsseizoen. Wij zullen ons beleid afstemmen op de besluiten van Kardinge.

 

Verdere communicatie

Voor ons is het dus ook onzeker hoe het verdere seizoen eruit komt te zien. Graag houden we jullie op de hoogte. Om de informatie voor iedereen toegankelijk te maken doen we dat via de site, mail en groepsapp.

(0599) 58 31 39

Hanetangerweg 5a, 9561 PE Ter Apel, Nederland

  • Google Places
  • Facebook

©2019 by Schaatsgroep de Polderputten. Proudly created with Wix.com